Media

Reiman mediapankki sisältää logo- ja kuvamateriaalia, lehdistötiedotteita sekä jälleenmyyjille suunnattua lisämateriaalia. Mediapankki on tarkoitettu lehdistölle ja Reiman yhteistyökumppaneille.
Mediapankin käyttöä varten tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka saat tilaamalla tästä.

arrow_red_small Mediapankkiin
 

Yhteyshenkilö

Communications Manager 
Riikamaria Paakkunainen
riika.paakkunainen@reima.com
p. 050 322 8293
 

Kuvausnäytteet ja blogiyhteistyöt

Emma Rantanen
Akvamariini Porter Novelli
Fredrikinkatu 48 A, 6. krs
00100 Helsinki
emma.rantanen@akvamariini.fi
p. 09 241 0072

Lehdistötiedotteet

2015

2015-02-16 Reima on liittynyt Accord-sopimukseen

Reima Oy on huhtikuussa 2014 allekirjoittanut kansainvälisen Accord-sopimuksen, joka pyrkii bangladeshilaisten vaatetus- ja tekstiilitehtaiden palo- ja rakennusturvallisuuden parantamiseen. Reiman yhteistyö Dhakassa sijaitsevan AKH-tehtaan kanssa jatkuu suunnitellusti. Alla on Reiman operatiivisen johtajan Juha Alitalon raportti viimeisimmästä tehdasvierailusta.

 

Reima Oy, 22.5.2014

Tehdaskäynti AKH Knitting and Dyeing Ltd, Dhaka, Bangladesh

Raportin laatija Juha Alitalo

Taustaa

Reima Oy käynnisti vuoden 2010 syksyllä Finnpartnership-ohjelman puitteissa projektin, jonka tarkoituksena oli löytää yhteistyökumppani vaatevalmistukseen Bangladeshista. Tavoitteena oli löytää yksi tai useampi alihankkija, joka täyttää vaaditut ympäristökriteerit ja eettisen valmistuksen kriteerit. Kriteereinä käytettiin Öko-Tex 100 -standardia (http://www.oeko-tex.com) ympäristölle haitallisten kemikaalien osalta sekä BSCI-sertifiointia eettisen laadun osalta (http://www.bsci-intl.org/). Projektissa määriteltyjen kriteerien puitteissa käytiin läpi n. 20 toimittajaa, joista noin kymmenen luona vierailtiin ja selvitettiin yhteistyömahdollisuutta. AKH Knitting & Dyeing Ltd seuloutui tästä joukosta, ja ensimmäiset tilaukset annettiin vuoden 2011 lopulla. Yhtiön esittely löytyy internetsivulta http://www.akhfashions.com/knit-division/

Normaalin liiketoiminnan puitteissa tehtaan kanssa ollaan tiiviissä yhteydessä. Dhakassa on vierailtu vähintään kerran vuodessa, viimeisen 12 kk:n aikana kolmesti. Yhteistyö on sujunut pääpiirteittäin hyvin.

Vierailujen yhteydessä tehdas on aina kierretty läpi ja keskusteltu niin vastuullisuus-, laatu- kuin toimitusasioistakin. Näiden vierailujen yhteydessä ei ole havaittu  puutteita työntekijöiden olosuhteissa. Päinvastoin, tehdas on jatkuvasti kehittänyt toimintaansa ja raportoinut asioista avoimesti. Myös em. sertifikaattien edellyttämät auditoinnit on suoritettu säännöllisesti. Näiden lisäksi tehtaalla on myös eettisen laadun Wrap-sertifikaati (http://www.wrapapparel.org/) sekä lukuisten isojen ketjujen omat hyväksynnät.

YLEn MOT-dokumetti

Helmikuussa 2014 YLE:n MOT-toimitus otti yhteyttä Reimaan ja kertoi valmistelevansa dokumenttia olosuhteista Bangladeshissa vuosi Rana Plaza -nimisen tehtaan romahtamisen jälkeen. He pyysivät lupaa tutustua Reiman käyttämään toimittajaan. Järjestimme kuvausryhmän käynnin tehtaalla. Käynnin yhteydessä kuvausryhmä tapasi myös tehtaan ulkopuolisia henkilöitä, ja nämä nostivat esiin huhupuheena paremmin tapauksia yksilöimättä, että myös AKH:n tehtaalla olisi kohdeltu työntekijöitä huonosti, mm. huutamalla ja jopa lyöden. Koska vastaavia tapauksia ei ollut Reiman tietoon aiemmin tullut, päätimme selvittää asian paikan päällä Bangladeshissa.

Vierailu 15.5.2014 

Vierailin tehtaalla 15.5.2014 yhdessä Sourcing Manager Minja Kokkosen kanssa. AKH:n osalta keskusteluissa oli mukana yhtiön toimitusjohtaja Samsul Alam sekä Merchandising Manager Mohammed Rezaul Karim. Kiersimme tehtaan, keskustelimme henkilöstön kanssa ja tutustuimme eri osastoihin. Kävimme läpi myös tehtaan tilanteen tehtyjen auditointien suhteen sekä meneillään olevat ohjelmat ja toimenpiteet sosiaalisen vastuun osalta.

Accord-sopimus

AKH tehdas auditoitiin juuri kuvausryhmän käynnin jälkeen maaliskuussa 2014. Reima Oy allekirjoitti Accord-sopimuksen huhtikuussa 2014. Saimme käynnin yhteydessä kattavan, 180-sivuisen auditointiraportin. Tehdas läpäisi tarkastuksen kaikilta osin. 

Työntekijöiden kohtelu tehtaalla

AKH:lla on yhteensä noin 5000 työntekijää. Tehtaalla on perehdytysohjelma uusille työntekijöille ja työnjohdolle. Henkilöstön koulutustaso on monessa tapauksessa hyvin vaatimaton. Kerroimme esiin tulleet väitteet huonosta kohtelusta. Johto otti asian vakavasti ja oli erittäin huolissaan väitteistä ja niiden mahdollisesta todenperäisyydestä. Heidän tavoitteenaan on aina työntekijöiden tasapuolinen ja asiallinen kohtelu. Totesimme, että 5000 hengen organisaatiossa voi aina olla joitakin yksittäistapauksia, joissa johtaminen on huonoa tai työntekijöiden välillä tai esimiesten kanssa syntyy ristiriitaa. Väkivaltaa ei kuitenkaan koskaan tehtaan ohjeistuksissa hyväksytä. Paras tapa ennaltaehkäistä ristiriitoja on panostaa koulutukseen sekä esimiesten valintaan ja valmentamiseen.Tähän tehdas myös lupasi edelleen kiinnittää huomiota ja ottaa vakavasti jokaisen mahdollisesti esiin nousevan tapauksen. Tärkeimpänä koulutettavana ryhmänä on tehtaan keskijohto, joka käytännössä huolehtii asioiden kulusta tuotannossa. 

Palkkataso

Sekä BSCI- että Wrap-auditoinnissa yhtiön palkkahallinto on käyty läpi. Siinä ei ole havaittu puutteita ja palkat on maksettu oikein ja ajallaan, mahdolliset ylityöt huomioon ottaen. Työtekijät ovat paikallisia ihmisiä, eikä tehtaalla ole asuntolaa, jossa asuisi muualta tullutta työvoimaa. 

Tehtaan keskipalkka on noin 1,5 kertaa minimipalkka eli 110 USD/kk. Yksityiskohtaiset palkkatiedot on käyty läpi edellämainituissa tarkastuksissa.

Tehtaan panostus työntekijöiden hyvinvointiin

Tehdas järjestää mm. päivittäisen bussikuljetuksen kauempana asuville työntekijöille. Tehtaan alueella sijaitsee kaksi päiväkotia niiden työntekijöiden lapsille, jotka eivät voi jättää lapsiaan päivällä suunnitellusti kotiin. Tehtaalla on myös oma päivittäin avoinna oleva lääkärin vastaanotto työntekijöille. Koska huomattava osa tehtaan työntekijöistä on naisia, lääkärillä on gynekologian erikoiskoulutus. Yhtiön internet -sivuilta löytyy kattava esitys asiasta http://www.akhfashions.com/hr-compliance/

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Yhtiö ottaa aktiivisesti osaa sosiaalisen vastuun ohjelmiin Bangladeshissa. He osallistuvat mm. orpokodin toimintaan ja erilaisiin terveydenhuollon ohjelmiin. Näistä on esittely internet-sivuilla http://www.akhfashions.com/akh-csr/

Tehdas on liittynyt Fair trade -järjestöön ja on valtuutettu valmistamaan reilun kaupan tuotteita. Tässä tapauksessa myös raaka-aine ostetaan reilun kaupan säännöstön mukaisesti raaka-ainetuottajilta.

Ympäristövastuun osalta tehtaalla on käynnissä n. 1,5 miljoonan euron investointi jäteveden puhdistamon parantamiseen.

Seuranta

Tehdyn selvityksen perusteella ei löydetty MOT-ohjelmassa esitetyille väitteille perää. Mikäli joitakin väärinkäytöksiä on tapahtunut, ne ovat olleet yksittäistapauksia eivätkä tehtaan oman ohjeistuksen mukaisia. Tehdas on yhteistyömme aloittamisen jälkeen kehittänyt johtamis- ja vastuullisuusjärjestelmäänsä huomattavasti. Lisäksi yhtiö on panostanut mm. ympäristöasioihin ja huolehtinut kaikkien auditointien läpiviemisestä, viimeisimpänä Accord-sopimus. 

Näin ollen Reima jatkaa yhteistyötä AKH tehtaan kanssa. Myös Accord-sopimus velvoittaa Reiman sitoutumaan yhteistyöhön ja jatkamaan sitä edellytysten täyttyessä.

Tehtaalla tullaan edelleen vierailemaan säännöllisesti, seuraavan kerran syksyn 2014 aikana.

Juha Alitalo, COO
Reima Oy

2015-02-16 Lastenvaatevalmistajalla kuudes peräkkäinen hyvä vuosi

Reimalle hyvä tulos taantumasta huolimatta

Pohjoismaiden johtavan lasten ulkoiluvaatevalmistajan Reima Oy:n menestys jatkuu. Yhtiön lastenvaateliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2009 oli lähes 39,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,9 miljoonaa euroa enemmän kuin vertailukelpoinen liikevaihto edellisvuonna. Liiketoiminnan tulosta kertyi 4,96 miljoonaa euroa (4,7 milj. eur. v. 2008). Vuoden 2009 lopulla Reima Oy:n omavaraisuusaste oli 55 prosenttia.

"Tärkeimmät hyvään tulokseen vaikuttaneet tekijät ovat olleet itämyynnin kasvu ja onnistunut tuotantoprosessien ja logistiikan hallinta. Saamme olla tyytyväisiä myös alanvalintaamme. Vaikka lastenvaatebisnes onkin haastavaa, se ei ole ihan niin suhdanneherkkä kuin monet muut alat", toteaa Reima Oy:n toimitusjohtaja Christopher Silcowitz.

Reima kansainvälistyy voimakkaasti

Reima aloitti viime vuonna Venäjään suuntautuvan viennin kasvattamisen, minkä seurauksena yhtiöllä on nyt oma myyntikonttori Moskovassa. Myös Tanskan Kööpenhaminaan on perusteilla oma toimisto. Kun lisäksi otetaan laskuihin kaksi tuotantoa koordinoivaa ja valvovaa konttoria Kiinassa, voidaan todeta yhtiön kansainvälistymisen lähteneen vauhdikkaasti käyntiin.

"Venäjä on edelleen tärkein kasvumarkkinamme. Lähivuodet näyttävät, kuinka hyvin onnistumme siellä täyttämään kuluttajien Reimalle asettamat odotukset. Reima®-tuotteitahan vietiin Neuvostoliittoon aikoinaan melkoisia määriä, ja merkki on siellä tunnetuimpien lastenvaatemerkkien joukossa, vaikka markkinaosuutemme onkin vielä toistaiseksi pieni. Venäläiset kuitenkin arvostavat korkeaa laatua ja ymmärtävät myös hyvän designin arvon, ja näiltä osin tarjontamme kyllä on kohdallaan", toimitusjohtaja Silcowitz muistuttaa.

Reima on vuonna 1944 toimintansa aloittanut johtava pohjoismainen lastenvaatevalmistaja, jonka pääkonttori on Kankaanpäässä. Reima-konsernin koko liikevaihto vuonna 2009 oli noin 39 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä Suomessa on lähes 100 ja ulkomailla 20. Yhtiön tärkeimpiä vientimaita ovat Pohjoismaat, Venäjä ja Sveitsi. Reima Oy:n tuotemerkkejä ovat myös Lassie® ja Tutta®. Kaikkien Reima®-tuotteiden suunnittelun perustana ovat toiminnallisuus, turvallisuus, luotettavuus ja innovatiivisuus. Reima®-tuotteiden testauksesta vastaa maailman rehellisin ja säälimättömin testaustiimi: lapset.

2015-02-16 Tiedote vuoden 2010 äitiyspakkauksen toppahaalareista

Kela on ilmoittanut 22.09., että tämän vuoden äitiyspakkauksessa olevan toppahaalarin kuminauhat on poistettava. Toppahaalarin lahkeensuissa olevan jalkalenkki on ommeltu silmukaksi. Tällainen lenkki lasten vaatteissa saattaa aiheuttaa vaaratilanteen, mikäli se jää kiinni johonkin. Kela suositteleekin, että vanhemmat poistaisivat jalkalenkin haalarista esimerkiksi leikkaamalla.

Äitiyspakkauksen kokoaja Reima Oy on poistanut kuminauhat niistä haalareista, joita ei ole vielä toimitettu asiakkaille. Kela on myös lähettänyt asiasta kirjeen kaikille niille, jotka ovat saaneet äitiyspakkauksen viime kevään tai kesän aikana.

Reima Oy:n laatupäällikkö Mailis Mäkinen valaisee asiaa lisää:

"Tähtäämme aina korkeaan laatuun ja turvallisuuteen, ja pahoittelemme kovasti, että äitiyspakkaushaalareista on nyt aiheutunut vaivaa osalle saajista.

Vuosien saatossa meillä on kaikissa äitiyspakkaushaalareissa noudatettu samaa turvallisuusstandardia. Nyt on kuitenkin huomattu, että jos esim. haalarin lahkeensuut käännetään ulospäin, lahkeen sisäpuolelle ommeltu jalkalenkki voi tulla esiin. Jollei sitä pujoteta jalan alle, on mahdollista että se silloin voi tarttua johonkin, varsinkin jos lapsi jo kävelee. Sama mahdollisuus toki on, jos mitä tahansa ulkoiluasua käytetään niin, ettei jalkalenkkejä pueta jalan alle, vaan ne jäävät vapaasti heilumaan. Silti äitiyspakkaushaalarista päätettiin varmuuden vuoksi poistaa jalkalenkit.

Opimme tästä, ja pyrimme jatkossakin ennakoimaan erilaiset käyttötilanteet ja tekemään tuotteistamme mahdollisimman turvallisia."

2015-02-16 REIMA OY ULKOISTAA KANKAANPÄÄN LOGISTIIKKATOIMINNOT CT-LOGISTICS OY:LLE

Reima Oy haluaa varmistaa liiketoiminnalleen tärkeän logistiikan kehittämisen ja keskittyy entistä vahvemmin ydinliiketoimintaansa eli lastenvaatetuksen suunnitteluun, tuotannon järjestämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Tähän asti Reima Oy on vastannut itse koko kotimaan- ja osan vientimyynnin tavaran käsittelystä ja varastoinnista.

Reima Oy:n logistiikkapäällikkö Katariina Kaislan mukaan: "Logistiikkamme sujuvuus on toimintamme elinehto, ja nykyiset puitteemme olisivat vaatineet suuria investointeja niin kiinteistön, kaluston, työnjohdon kuin IT-puolenkin suhteen. Reima Oy haluaa jatkossakin taata nopeat ja joustavat toimitukset ja Kankaanpään varaston toimintojen jatkumisen. Nyt tapahtuva ulkoistaminen luo mahdollisuuden vastata nykypäivän haasteisiin. Tulevaisuudessa hyvin toimivan ja täsmällisen logistiikan tarve korostuu entisestään. Logistiikkaan erikoistuneen yrityksen edellytykset kehittää palvelua vastaamaan asiakkaidemme tarpeita ovat paremmat kuin meillä itsellämme."

Järjestelyn jälkeen Reima Oy:n 10.000 neliömetrin lämpimät varastotilat mahdollistavat Logistikas-palvelutoiminnan edelleen kehittämisen vaatelogistiikkasegmentillä laajemminkin. Nykyinen 15 henkilön ammattitaitoinen varastotyöntekijäresurssi siirtyy vanhoina työntekijöinä Logistikas-perheeseen.

Monivuotinen sopimus astuu voimaan 1.6.2010. Tehdyllä sopimuksella CTLogistics Oy:n työllistämän henkilökunnan määrä kasvaa yli sadan henkilön. Yhtiön kotipaikka on Rauma ja sen muut toimipaikat sijaitsevat Porissa, Mäntyluodossa ja Tampereella.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Jari Nokkonen
Puh. 040 5232930
jari.nokkonen@logistikas.fi

Logistiikkapäällikkö Katariina Kaisla
Puh. 040 557 4337
katariina.kaisla@reima.fi

2015-02-16 08.06.2009 Kankaanpään lastentori 6.6. 2009

Lauantaina 6.6. järjestettiin Kankaanpään torilla lastentapahtuma Lastentori, jonka isäntänä toimi Reima. Arvonnnan noin 200:sta arvasta onnetar nosti voittajaksi 6-vuotiaan Noora Vesangon, joka voitti Reimatec-asukokonaisuuden. Paljon onnea Nooralle!