Media

Reiman mediapankki sisältää logo- ja kuvamateriaalia, lehdistötiedotteita sekä jälleenmyyjille suunnattua lisämateriaalia. Mediapankki on tarkoitettu lehdistölle ja Reiman yhteistyökumppaneille.
Mediapankin käyttöä varten tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka saat tilaamalla tästä.

arrow_red_small Mediapankkiin
 

Yhteyshenkilö

Communications Manager 
Riikamaria Paakkunainen
riika.paakkunainen@reima.com
p. 050 322 8293
 

Kuvausnäytteet ja blogiyhteistyöt

Emma Rantanen
Akvamariini Porter Novelli
Fredrikinkatu 48 A, 6. krs
00100 Helsinki
emma.rantanen@akvamariini.fi
p. 09 241 0072

Lehdistötiedotteet

2015

2015-04-10 Pienten suunnittelijoiden värikylläinen Reima Designed by Real Kids -vaatemallisto tuotti 10 000 € uudelle lastensairaalalle

Reima Oy on lahjoittanut 10 000 euroa Designed By Real Kids -tuotteiden myynnin tuotosta ”Uusi lastensairaala 2017” hankkeeseen.

Designed By Real Kids -kampanja oli lasten piirustuskisa, jossa pyysimme lapsia lähettämään piirustuksiaan meille. Valitsimme piirustuksista neljä voittajakuvaa. Näistä kuvista syntyi kuosi, joista Reima teki pienet mallistot viime kevään ja syksyn 2014 mallistoihin.

Lahjoitus suoritettiin tammikuussa 2015. Lapsilta – lapsille!

2014

2014-05-23 Reima on liittynyt Accord-sopimukseen

Reima Oy on huhtikuussa 2014 allekirjoittanut kansainvälisen Accord-sopimuksen, joka pyrkii bangladeshilaisten vaatetus- ja tekstiilitehtaiden palo- ja rakennusturvallisuuden parantamiseen. Reiman yhteistyö Dhakassa sijaitsevan AKH-tehtaan kanssa jatkuu suunnitellusti. Alla on Reiman operatiivisen johtajan Juha Alitalon raportti viimeisimmästä tehdasvierailusta.

 

Reima Oy, 22.5.2014

Tehdaskäynti AKH Knitting and Dyeing Ltd, Dhaka, Bangladesh

Raportin laatija Juha Alitalo

Taustaa

Reima Oy käynnisti vuoden 2010 syksyllä Finnpartnership-ohjelman puitteissa projektin, jonka tarkoituksena oli löytää yhteistyökumppani vaatevalmistukseen Bangladeshista. Tavoitteena oli löytää yksi tai useampi alihankkija, joka täyttää vaaditut ympäristökriteerit ja eettisen valmistuksen kriteerit. Kriteereinä käytettiin Öko-Tex 100 -standardia (http://www.oeko-tex.com) ympäristölle haitallisten kemikaalien osalta sekä BSCI-sertifiointia eettisen laadun osalta (http://www.bsci-intl.org/). Projektissa määriteltyjen kriteerien puitteissa käytiin läpi n. 20 toimittajaa, joista noin kymmenen luona vierailtiin ja selvitettiin yhteistyömahdollisuutta. AKH Knitting & Dyeing Ltd seuloutui tästä joukosta, ja ensimmäiset tilaukset annettiin vuoden 2011 lopulla. Yhtiön esittely löytyy internetsivulta http://www.akhfashions.com/knit-division/

Normaalin liiketoiminnan puitteissa tehtaan kanssa ollaan tiiviissä yhteydessä. Dhakassa on vierailtu vähintään kerran vuodessa, viimeisen 12 kk:n aikana kolmesti. Yhteistyö on sujunut pääpiirteittäin hyvin.

Vierailujen yhteydessä tehdas on aina kierretty läpi ja keskusteltu niin vastuullisuus-, laatu- kuin toimitusasioistakin. Näiden vierailujen yhteydessä ei ole havaittu  puutteita työntekijöiden olosuhteissa. Päinvastoin, tehdas on jatkuvasti kehittänyt toimintaansa ja raportoinut asioista avoimesti. Myös em. sertifikaattien edellyttämät auditoinnit on suoritettu säännöllisesti. Näiden lisäksi tehtaalla on myös eettisen laadun Wrap-sertifikaati (http://www.wrapapparel.org/) sekä lukuisten isojen ketjujen omat hyväksynnät.

YLEn MOT-dokumetti

Helmikuussa 2014 YLE:n MOT-toimitus otti yhteyttä Reimaan ja kertoi valmistelevansa dokumenttia olosuhteista Bangladeshissa vuosi Rana Plaza -nimisen tehtaan romahtamisen jälkeen. He pyysivät lupaa tutustua Reiman käyttämään toimittajaan. Järjestimme kuvausryhmän käynnin tehtaalla. Käynnin yhteydessä kuvausryhmä tapasi myös tehtaan ulkopuolisia henkilöitä, ja nämä nostivat esiin huhupuheena paremmin tapauksia yksilöimättä, että myös AKH:n tehtaalla olisi kohdeltu työntekijöitä huonosti, mm. huutamalla ja jopa lyöden. Koska vastaavia tapauksia ei ollut Reiman tietoon aiemmin tullut, päätimme selvittää asian paikan päällä Bangladeshissa.

Vierailu 15.5.2014 

Vierailin tehtaalla 15.5.2014 yhdessä Sourcing Manager Minja Kokkosen kanssa. AKH:n osalta keskusteluissa oli mukana yhtiön toimitusjohtaja Samsul Alam sekä Merchandising Manager Mohammed Rezaul Karim. Kiersimme tehtaan, keskustelimme henkilöstön kanssa ja tutustuimme eri osastoihin. Kävimme läpi myös tehtaan tilanteen tehtyjen auditointien suhteen sekä meneillään olevat ohjelmat ja toimenpiteet sosiaalisen vastuun osalta.

Accord-sopimus

AKH tehdas auditoitiin juuri kuvausryhmän käynnin jälkeen maaliskuussa 2014. Reima Oy allekirjoitti Accord-sopimuksen huhtikuussa 2014. Saimme käynnin yhteydessä kattavan, 180-sivuisen auditointiraportin. Tehdas läpäisi tarkastuksen kaikilta osin. 

Työntekijöiden kohtelu tehtaalla

AKH:lla on yhteensä noin 5000 työntekijää. Tehtaalla on perehdytysohjelma uusille työntekijöille ja työnjohdolle. Henkilöstön koulutustaso on monessa tapauksessa hyvin vaatimaton. Kerroimme esiin tulleet väitteet huonosta kohtelusta. Johto otti asian vakavasti ja oli erittäin huolissaan väitteistä ja niiden mahdollisesta todenperäisyydestä. Heidän tavoitteenaan on aina työntekijöiden tasapuolinen ja asiallinen kohtelu. Totesimme, että 5000 hengen organisaatiossa voi aina olla joitakin yksittäistapauksia, joissa johtaminen on huonoa tai työntekijöiden välillä tai esimiesten kanssa syntyy ristiriitaa. Väkivaltaa ei kuitenkaan koskaan tehtaan ohjeistuksissa hyväksytä. Paras tapa ennaltaehkäistä ristiriitoja on panostaa koulutukseen sekä esimiesten valintaan ja valmentamiseen.Tähän tehdas myös lupasi edelleen kiinnittää huomiota ja ottaa vakavasti jokaisen mahdollisesti esiin nousevan tapauksen. Tärkeimpänä koulutettavana ryhmänä on tehtaan keskijohto, joka käytännössä huolehtii asioiden kulusta tuotannossa. 

Palkkataso

Sekä BSCI- että Wrap-auditoinnissa yhtiön palkkahallinto on käyty läpi. Siinä ei ole havaittu puutteita ja palkat on maksettu oikein ja ajallaan, mahdolliset ylityöt huomioon ottaen. Työtekijät ovat paikallisia ihmisiä, eikä tehtaalla ole asuntolaa, jossa asuisi muualta tullutta työvoimaa. 

Tehtaan keskipalkka on noin 1,5 kertaa minimipalkka eli 110 USD/kk. Yksityiskohtaiset palkkatiedot on käyty läpi edellämainituissa tarkastuksissa.

Tehtaan panostus työntekijöiden hyvinvointiin

Tehdas järjestää mm. päivittäisen bussikuljetuksen kauempana asuville työntekijöille. Tehtaan alueella sijaitsee kaksi päiväkotia niiden työntekijöiden lapsille, jotka eivät voi jättää lapsiaan päivällä suunnitellusti kotiin. Tehtaalla on myös oma päivittäin avoinna oleva lääkärin vastaanotto työntekijöille. Koska huomattava osa tehtaan työntekijöistä on naisia, lääkärillä on gynekologian erikoiskoulutus. Yhtiön internet -sivuilta löytyy kattava esitys asiasta http://www.akhfashions.com/hr-compliance/

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Yhtiö ottaa aktiivisesti osaa sosiaalisen vastuun ohjelmiin Bangladeshissa. He osallistuvat mm. orpokodin toimintaan ja erilaisiin terveydenhuollon ohjelmiin. Näistä on esittely internet-sivuilla http://www.akhfashions.com/akh-csr/

Tehdas on liittynyt Fair trade -järjestöön ja on valtuutettu valmistamaan reilun kaupan tuotteita. Tässä tapauksessa myös raaka-aine ostetaan reilun kaupan säännöstön mukaisesti raaka-ainetuottajilta.

Ympäristövastuun osalta tehtaalla on käynnissä n. 1,5 miljoonan euron investointi jäteveden puhdistamon parantamiseen.

Seuranta

Tehdyn selvityksen perusteella ei löydetty MOT-ohjelmassa esitetyille väitteille perää. Mikäli joitakin väärinkäytöksiä on tapahtunut, ne ovat olleet yksittäistapauksia eivätkä tehtaan oman ohjeistuksen mukaisia. Tehdas on yhteistyömme aloittamisen jälkeen kehittänyt johtamis- ja vastuullisuusjärjestelmäänsä huomattavasti. Lisäksi yhtiö on panostanut mm. ympäristöasioihin ja huolehtinut kaikkien auditointien läpiviemisestä, viimeisimpänä Accord-sopimus. 

Näin ollen Reima jatkaa yhteistyötä AKH tehtaan kanssa. Myös Accord-sopimus velvoittaa Reiman sitoutumaan yhteistyöhön ja jatkamaan sitä edellytysten täyttyessä.

Tehtaalla tullaan edelleen vierailemaan säännöllisesti, seuraavan kerran syksyn 2014 aikana.

Juha Alitalo, COO
Reima Oy

2014-04-15 YLEn MOT- ohjelma on herättänyt keskustelua liittyen Reiman Tutta-tuotteiden valmistukseen Bangladeshissä.

YLEn MOT- ohjelma on herättänyt keskustelua liittyen Reiman Tutta-tuotteiden valmistukseen Bangladeshissä. Olemme saaneet paljon kysymyksiä aiheeseen liittyen ja olemme keränneet oheen vastauksia näihin. Toivomme vastauksista olevan apua. Otamme erittäin mielellämme vastaan lisäkysymyksiä!

Miten vaatteen hinta muodostuu ja mikä osa siitä jää Reimalle?

- Ohjelman esimerkkipaita maksaa Suomessa 12,95 €. Tästä summasta valmistava tehdas saa noin 2,5 €. Saman summan saa myös Reima Oy (noin 2,5 €). Loppuosa tuotteen hinnasta menee veroihin sekä kaupalle. YLEn laskelma (2 senttiä / ompelija) on laskettu olettamalla, että työn osuus tehtaalle maksetusta hinnasta on 1,3 USD / paita ja yhden paidan ompeluun osallistuu 70 ompelijaa.

- Bangladeshin minimipalkka on noin 70 USD. Käyttämämme tehtaan raportoimien tietojen mukaan aloituspalkka heillä on 86 USD ja keskipalkka 110 USD.

- Reiman noin 200 työntekijästä noin puolet on Suomessa (Kankaanpää ja Vantaa). Tuotteiden suunnittelu, kaavoitus, ohjeistus, myynti ja markkinointi, talous ja hallinto sekä tuotannon ja logistiikan ohjaus tapahtuu kotimaassa. Tuotteet valmistetaan Kaakkois-Aasiassa. Esim. ohjelman Tutta-paidan arvoketjusta jää kotimaahan noin 75 %.

Miten Reima varmistuu tuotannon eettisyydestä?

- Reima Oy on valinnut Bangladeshin sopimustehtaan tarkan seulonnan jälkeen. Osallistuimme Suomen ulkoasiainministeriön Finnpartners- ohjelmaan, jonka tarkoituksena on parantaa kehittyvien maiden oloja teollisuutta kehittämällä. Tutustuimme useisiin tehtaisiin paikan päällä ja näistä parhaaksi valikoitui ohjelmassa esitelty tehdas luottettavuuden, vastuullisuuden sekä hinta-laatusuhteen perusteella.

- Vierailemme itse kaikilla tehtaillamme säännöllisesti. YLEn kuvaamassa tehtaassa olimme käyneet viimeksi kolme viikkoa sitten (maaliskuussa 2014), sitä edeltävä vierailu paikan päällä oli kesällä 2013. Olemme lähdössä varmuuden vuoksi paikan päälle Bangladeshiin toukokuun alussa tarkistamaan työntekijöiden olot.

- Bangladeshissa käyttämämme tehdas on Accord-auditoitu. Myös Reima on päättänyt allekirjoittaa Accord-sopimuksen, huolimatta siitä että tuotannon jatkamisesta Bangladeshissä ei ole vielä tehty päätöstä.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Riikamaria Paakkunainen, Reima Oy, puh. 050 322 8293

2013

2013-09-04 70-vuotias Reima uudisti brändinsä ja kasvaa kansainvälisesti

Pohjoismaiden johtava lasten ulkoiluvaatemerkki Reima on uudistunut ja ottaa missiokseen viedä ulkoilukulttuurin ilosanomaa kaikkialle maailmaan. Jo 70 % Reiman liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta, erityisesti idän markkinat kasvavat voimakkaasti.

Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund on lunastanut lupauksensa viedä Reimaa vahvemmin kansainvälisille vesille. Uudistetun strategian mukaisesti Reima avaa syksyn kuluessa useita franchising-myymälöitä Kiinaan. Omiakin myymälöitä on tulossa: lokakuussa Vantaan Tammistoon ja marraskuussa Pietariin.

Strategianamme on avata jakelijavetoisia myymälöitä, vain muutama myymälä on omamme. Uusien liikkeiden lisäksi avaamme tänä vuonna omat verkkokaupat Venäjällä, Norjassa ja Saksassa. Meillä on omat myyntiorganisaatiot Venäjällä, Kiinassa, Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa, ja uusimmat markkina-alueemme ovat Hollanti ja Etelä-Korea. Olemme silti aktiivisia kotimaassakin, ja Tammiston uusi myymälä on tärkeä kanava oppia lisää suomalaisen kuluttajan tarpeista, kertoo Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund.

Suomalaisesta ulkoilukulttuurista vientituote

Ulkoilua pidetään Suomessa itsestäänselvyytenä, ja Reiman vaatteet ovat lämmittäneet suomalaislapsia jo 70 vuoden ajan. Myös Kiinassa ja Venäjällä on kysyntää ulkoiluvaatteille, jotka toimivat säässä kuin säässä. Pitkän historiansa ansiosta Reima on omiaan vastaamaan tähän kysyntään johtavana lasten ulkoiluvaatemerkkinä.

Vaatteiden ei tulisi rajoittaa ulkoilun mahdollisuuksia vaan edesauttaa ulkona leikkimistä. Tämä on kansanterveydellisestikin tärkeä asia. Hallitsemme neljä vuodenaikaa ja kaikki sääolosuhteet. Olemme ylpeitä tästä osaamisestamme ja kulttuuristamme, ja haluamme tehdä ulkoilusta vientituotteen. Verkkokauppamme tukee kasvuamme perinteisten jakeluteiden rinnalla, ja olemme valmiita ottamaan tämän seuraavan askeleen kansainvälistymisessä, lisää Björklund.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Elina Björklund, Reima Oy, puh. 040 5574022
Viestintäpäällikkö Riikamaria Paakkunainen, Reima Oy, puh. 050 322 8293

2013-01-16 Reima, Lappset ja Rovio kutsuvat lapset ulos leikkimään - Yhteistyöllä tehdään lasten ulkoilusta vientituote

reima lappset rovio 490

Lasten ulkoleikit ovat vähentyneet puoleen 1980-luvulta. Vapaan touhuamisen ja ulkoilun puute aiheuttaa lapsille yhä enemmän ongelmia, kuten stressioireita ja kasvavaa ylipainoa. Tästä syystä lasten maailman asiantuntijat Reima ja Lappset sekä supersuositun Angry Birds -pelin luonut peliyhtiö Rovio Entertainment aloittivat yhteistyön motivoidakseen lapset jälleen ulkoilemaan. Yhteistyö lanseerattiin Rovaniemellä ja Kiinan Harbinissa 16. tammikuuta 2013.

Pohjoismaiden johtava toiminnallinen lastenvaatemerkki Reima, laadukkaiden ja turvallisten leikkiympäristöjen rakentajana tunnettu kotimainen Lappset sekä maailman nopeimmin kasvava viihdebrändi Angry Birds yhdistävät osaamisensa luodakseen lapsille mielikuvituksekkaan, aktivoivan ja turvallisen ulkoleikkien maailman.

Vaikka pohjoismaiset lapset leikkivät ulkona suhteellisen paljon, viettävät tämän päivän lapset jopa puolet vähemmän aikaa pihoilla ja puistoissa kuin vanhempansa 1970- ja 1980-luvuilla. Myös pihaleikit, kuten kirkonrotta, naruhyppely tai puissa kiipeily ovat menettäneet suosiotaan. Suomessa lasten päivittäisen ulkoilun tärkeyttä muistetaan vielä korostaa, mutta jo muissa Pohjoismaissa vanhemmat pitävät ulkoilua vähemmän tärkeänä – muusta maailmasta puhumattakaan.
"Lappsetin visio on saada ihmiset ulos liikkumaan ja leikkimään. Strateginen yhteistyö Angry Birds -puistojen, Lappsetin ja Reiman välillä perustuu yritysten yhteiseen tavoitteeseen: lasten aktiivisen ulkoilun lisäämiseen," kertoo Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy.

Lappsetin ja Rovion yhdessä toteuttamat Angry Birds Activity Park -toiminta ja aktiviteettipuistot ovat saaneet lapsilta riemastuneen vastaanoton muun muassa Tampereella, Rovaniemellä, Espoossa, Shanghaissa ja Iso-Britanniassa. Puistot ilmentävät digitaalisen maailman seikkailuteemaa ja innostavat lapsia aktiiviseen ja iloiseen liikkumiseen. Keväällä 2013 tavoitteena on avata ensimmäiset puistot Venäjälle ja myöhemmin viedä ulkoilun ilosanomaa myös muun muassa Japaniin ja Etelä-Koreaan. Luonnollisen lisän yhteistyöhön tuo säänkestävistä ja toiminnallisista lastenvaatteistaan tunnettu Reima, joka on kehittänyt teemaan sopivan ja aktiivista ulkoilua edistävän malliston.

"Rovion Angry Birds -aktiviteettipuistot ovat saaneet hyvän vastaanoton ympäri maailmaa. Harbinissa avattiin juuri maailman ensimmäinen lumesta ja jäästä tehty Angry Birds -aktiviteettipuisto, ja kun puhutaan arktisista olosuhteista, ovat Rovaniemi ja Harbin osuvat testipaikkakunnat lasten korkealaatuisille ulkoiluvaatteille", kertoo Rovion markkinointijohtaja Peter Vesterbacka. "Yhteistyö tukee tavoitettamme tarjota faneillemme korkealaatuista vapaa-aikaa, yhdessä perheen kanssa säästä ja olosuhteista riippumatta", Vesterbacka jatkaa.

Liiketoimintaansa Aasiassa kasvattavalla Reimalla on vankka asema Suomessa ja Venäjällä. Reiman vaatteita on markkinoilla myös muissa Pohjoismaissa ja Sveitsissä sekä kahden uuden Pekingin liikkeen myötä Koillis-Kiinassa. Reiman, Rovion ja Lappsetin yhteisille tärkeille markkina-alueille avattaviin uusiin Angry Birds Activity Park -puistoihin lisätään Reiman oma testialue, jossa uuden liikuntamalliston kiipeilyyn, leikkimiseen ja liikkumiseen suunniteltuja vaatteita pääsee testaamaan käytännössä.

"Reiman vaatteet ovat tarkkaan testattuja ja niiden laatu on palkittu useissa kuluttajatesteissä. Tärkein testiryhmämme ovat kuitenkin vaatteita käyttävät lapset. Laadukkaat ja kestävät ulkovaatteet antavat lapsille mahdollisuuden ulkoleikkeihin säästä riippumatta," kertoo Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund.

Rovion, Lappsetin ja Reiman yhteistyö lanseerattiin tammikuun 16. päivä Rovaniemellä. Tilaisuudesta otettiin suora videolinkki Rovaniemen kiinalaiseen ystävyyskaupunkiin Harbiniin. Siellä on parhaillaan käynnissä vuosittainen miljoonan kävijän jääfestivaali, jossa on ensimmäistä kertaa myös jääveistoksin toteutettu Angry Birds puisto. Siellä kiinalaislapset testaavat Reiman vaatteita samaan aikaan kun suomalaislapset Rovaniemellä.

Katso video

Lisätietoja:
Miltton Oy
Miia Kotapalo
P. +358 44 5395477
S-posti: miia.kotapalo@miltton.fi