Media

Reiman mediapankki sisältää logo- ja kuvamateriaalia, lehdistötiedotteita sekä jälleenmyyjille suunnattua lisämateriaalia. Mediapankki on tarkoitettu lehdistölle ja Reiman yhteistyökumppaneille.
Mediapankin käyttöä varten tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka saat tilaamalla tästä.

arrow_red_small Mediapankkiin

Yhteyshenkilöt

Communications Manager 
Riikamaria Paakkunainen
riika.paakkunainen@reima.com
tel +358 50 322 8293

Lehdistötiedotteet

 • 2014

  • 23-05-2014 Reima on liittynyt Accord-sopimukseen

   Reima Oy on huhtikuussa 2014 allekirjoittanut kansainvälisen Accord-sopimuksen, joka pyrkii bangladeshilaisten vaatetus- ja tekstiilitehtaiden palo- ja rakennusturvallisuuden parantamiseen. Reiman yhteistyö Dhakassa sijaitsevan AKH-tehtaan kanssa jatkuu suunnitellusti. Alla on Reiman operatiivisen johtajan Juha Alitalon raportti viimeisimmästä tehdasvierailusta.

   Reima Oy, 22.5.2014

    

   Tehdaskäynti AKH Knitting and Dyeing Ltd, Dhaka, Bangladesh

   Raportin laatija Juha Alitalo

   Taustaa

   Reima Oy käynnisti vuoden 2010 syksyllä Finnpartnership-ohjelman puitteissa projektin, jonka tarkoituksena oli löytää yhteistyökumppani vaatevalmistukseen Bangladeshista. Tavoitteena oli löytää yksi tai useampi alihankkija, joka täyttää vaaditut ympäristökriteerit ja eettisen valmistuksen kriteerit. Kriteereinä käytettiin Öko-Tex 100 -standardia (http://www.oeko-tex.com) ympäristölle haitallisten kemikaalien osalta sekä BSCI-sertifiointia eettisen laadun osalta (http://www.bsci-intl.org/). Projektissa määriteltyjen kriteerien puitteissa käytiin läpi n. 20 toimittajaa, joista noin kymmenen luona vierailtiin ja selvitettiin yhteistyömahdollisuutta. AKH Knitting & Dyeing Ltd seuloutui tästä joukosta, ja ensimmäiset tilaukset annettiin vuoden 2011 lopulla. Yhtiön esittely löytyy internetsivulta http://www.akhfashions.com/knit-division/

   Normaalin liiketoiminnan puitteissa tehtaan kanssa ollaan tiiviissä yhteydessä. Dhakassa on vierailtu vähintään kerran vuodessa, viimeisen 12 kk:n aikana kolmesti. Yhteistyö on sujunut pääpiirteittäin hyvin.

   Vierailujen yhteydessä tehdas on aina kierretty läpi ja keskusteltu niin vastuullisuus-, laatu- kuin toimitusasioistakin. Näiden vierailujen yhteydessä ei ole havaittu  puutteita työntekijöiden olosuhteissa. Päinvastoin, tehdas on jatkuvasti kehittänyt toimintaansa ja raportoinut asioista avoimesti. Myös em. sertifikaattien edellyttämät auditoinnit on suoritettu säännöllisesti. Näiden lisäksi tehtaalla on myös eettisen laadun Wrap-sertifikaati (http://www.wrapapparel.org/) sekä lukuisten isojen ketjujen omat hyväksynnät.

   YLEn MOT-dokumetti

   Helmikuussa 2014 YLE:n MOT-toimitus otti yhteyttä Reimaan ja kertoi valmistelevansa dokumenttia olosuhteista Bangladeshissa vuosi Rana Plaza -nimisen tehtaan romahtamisen jälkeen. He pyysivät lupaa tutustua Reiman käyttämään toimittajaan. Järjestimme kuvausryhmän käynnin tehtaalla. Käynnin yhteydessä kuvausryhmä tapasi myös tehtaan ulkopuolisia henkilöitä, ja nämä nostivat esiin huhupuheena paremmin tapauksia yksilöimättä, että myös AKH:n tehtaalla olisi kohdeltu työntekijöitä huonosti, mm. huutamalla ja jopa lyöden. Koska vastaavia tapauksia ei ollut Reiman tietoon aiemmin tullut, päätimme selvittää asian paikan päällä Bangladeshissa.

   Vierailu 15.5.2014 

   Vierailin tehtaalla 15.5.2014 yhdessä Sourcing Manager Minja Kokkosen kanssa. AKH:n osalta keskusteluissa oli mukana yhtiön toimitusjohtaja Samsul Alam sekä Merchandising Manager Mohammed Rezaul Karim. Kiersimme tehtaan, keskustelimme henkilöstön kanssa ja tutustuimme eri osastoihin. Kävimme läpi myös tehtaan tilanteen tehtyjen auditointien suhteen sekä meneillään olevat ohjelmat ja toimenpiteet sosiaalisen vastuun osalta.

   Accord-sopimus

   AKH tehdas auditoitiin juuri kuvausryhmän käynnin jälkeen maaliskuussa 2014. Reima Oy allekirjoitti Accord-sopimuksen huhtikuussa 2014. Saimme käynnin yhteydessä kattavan, 180-sivuisen auditointiraportin. Tehdas läpäisi tarkastuksen kaikilta osin. 

   Työntekijöiden kohtelu tehtaalla

   AKH:lla on yhteensä noin 5000 työntekijää. Tehtaalla on perehdytysohjelma uusille työntekijöille ja työnjohdolle. Henkilöstön koulutustaso on monessa tapauksessa hyvin vaatimaton. Kerroimme esiin tulleet väitteet huonosta kohtelusta. Johto otti asian vakavasti ja oli erittäin huolissaan väitteistä ja niiden mahdollisesta todenperäisyydestä. Heidän tavoitteenaan on aina työntekijöiden tasapuolinen ja asiallinen kohtelu. Totesimme, että 5000 hengen organisaatiossa voi aina olla joitakin yksittäistapauksia, joissa johtaminen on huonoa tai työntekijöiden välillä tai esimiesten kanssa syntyy ristiriitaa. Väkivaltaa ei kuitenkaan koskaan tehtaan ohjeistuksissa hyväksytä. Paras tapa ennaltaehkäistä ristiriitoja on panostaa koulutukseen sekä esimiesten valintaan ja valmentamiseen.Tähän tehdas myös lupasi edelleen kiinnittää huomiota ja ottaa vakavasti jokaisen mahdollisesti esiin nousevan tapauksen. Tärkeimpänä koulutettavana ryhmänä on tehtaan keskijohto, joka käytännössä huolehtii asioiden kulusta tuotannossa. 

   Palkkataso

   Sekä BSCI- että Wrap-auditoinnissa yhtiön palkkahallinto on käyty läpi. Siinä ei ole havaittu puutteita ja palkat on maksettu oikein ja ajallaan, mahdolliset ylityöt huomioon ottaen. Työtekijät ovat paikallisia ihmisiä, eikä tehtaalla ole asuntolaa, jossa asuisi muualta tullutta työvoimaa. 

   Tehtaan keskipalkka on noin 1,5 kertaa minimipalkka eli 110 USD/kk. Yksityiskohtaiset palkkatiedot on käyty läpi edellämainituissa tarkastuksissa.

   Tehtaan panostus työntekijöiden hyvinvointiin

   Tehdas järjestää mm. päivittäisen bussikuljetuksen kauempana asuville työntekijöille. Tehtaan alueella sijaitsee kaksi päiväkotia niiden työntekijöiden lapsille, jotka eivät voi jättää lapsiaan päivällä suunnitellusti kotiin. Tehtaalla on myös oma päivittäin avoinna oleva lääkärin vastaanotto työntekijöille. Koska huomattava osa tehtaan työntekijöistä on naisia, lääkärillä on gynekologian erikoiskoulutus. Yhtiön internet -sivuilta löytyy kattava esitys asiasta http://www.akhfashions.com/hr-compliance/

   Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

   Yhtiö ottaa aktiivisesti osaa sosiaalisen vastuun ohjelmiin Bangladeshissa. He osallistuvat mm. orpokodin toimintaan ja erilaisiin terveydenhuollon ohjelmiin. Näistä on esittely internet-sivuilla http://www.akhfashions.com/akh-csr/

   Tehdas on liittynyt Fair trade -järjestöön ja on valtuutettu valmistamaan reilun kaupan tuotteita. Tässä tapauksessa myös raaka-aine ostetaan reilun kaupan säännöstön mukaisesti raaka-ainetuottajilta.

   Ympäristövastuun osalta tehtaalla on käynnissä n. 1,5 miljoonan euron investointi jäteveden puhdistamon parantamiseen.

   Seuranta

   Tehdyn selvityksen perusteella ei löydetty MOT-ohjelmassa esitetyille väitteille perää. Mikäli joitakin väärinkäytöksiä on tapahtunut, ne ovat olleet yksittäistapauksia eivätkä tehtaan oman ohjeistuksen mukaisia. Tehdas on yhteistyömme aloittamisen jälkeen kehittänyt johtamis- ja vastuullisuusjärjestelmäänsä huomattavasti. Lisäksi yhtiö on panostanut mm. ympäristöasioihin ja huolehtinut kaikkien auditointien läpiviemisestä, viimeisimpänä Accord-sopimus. 

   Näin ollen Reima jatkaa yhteistyötä AKH tehtaan kanssa. Myös Accord-sopimus velvoittaa Reiman sitoutumaan yhteistyöhön ja jatkamaan sitä edellytysten täyttyessä.

   Tehtaalla tullaan edelleen vierailemaan säännöllisesti, seuraavan kerran syksyn 2014 aikana.

    

   Juha Alitalo, COO
   Reima Oy

    

   • Pyöröneulosta valmistava trikooneulekone
    Pyöröneulosta valmistava trikooneulekone
   • Tasoneulekoneita
    Tasoneulekoneita
   • Valmista trikooneulosta säkeissä varastossa
    Valmista trikooneulosta säkeissä varastossa
   • Tehtaan värjäämön laboratorio
    Tehtaan värjäämön laboratorio
   • Värjätyn neuloksen tarkastus ja viimeistely
    Värjätyn neuloksen tarkastus ja viimeistely
   • Näkymä tehtaan ompeluosastolta
    Näkymä tehtaan ompeluosastolta
   • Valmiin vaatteen viimeistelyä: riippulappujen kiinnitys. Taustalla Juha Alitalo ja Mohammed Rezaul Karim
    Valmiin vaatteen viimeistelyä: riippulappujen kiinnitys. Taustalla Juha Alitalo ja Mohammed Rezaul Karim
   • Tehtaan lääkärin vastaanottohuone
    Tehtaan lääkärin vastaanottohuone
   • Työntekijät voivat tauon aikana käydä tehtaan päiväkodissa tervehtimässä lapsiaan.
    Työntekijät voivat tauon aikana käydä tehtaan päiväkodissa tervehtimässä lapsiaan.
   • Reiman hankintapäällikkö Minja Kokkonen keskustelee Mohammed R. Karimin kanssa
    Reiman hankintapäällikkö Minja Kokkonen keskustelee Mohammed R. Karimin kanssa
   • Pyöröneulosta valmistava trikooneulekone
   • Tasoneulekoneita
   • Valmista trikooneulosta säkeissä varastossa
   • Tehtaan värjäämön laboratorio
   • Värjätyn neuloksen tarkastus ja viimeistely
   • Näkymä tehtaan ompeluosastolta
   • Valmiin vaatteen viimeistelyä: riippulappujen kiinnitys. Taustalla Juha Alitalo ja Mohammed Rezaul Karim
   • Tehtaan lääkärin vastaanottohuone
   • Työntekijät voivat tauon aikana käydä tehtaan päiväkodissa tervehtimässä lapsiaan.
   • Reiman hankintapäällikkö Minja Kokkonen keskustelee Mohammed R. Karimin kanssa

    


Tiedotearkisto »